Digitaal Kerkloket

Tarieven Kerkelijke gebouwen PKN-Vledder

Tarieven verhuur kerkelijke gebouwen.

In Vledder betreft het de kerk en het kerkelijk centrum De Gerf. De kerk van Nijensleek is nog niet opgenomen in deze regelingen. Kerk en De Gerf worden gebruikt voor kerkelijke activiteiten en zijn te huur voor andere, niet kerkelijke activiteiten. Het betreft met name begrafenissen en trouwerijen in en vanuit de kerk en vergaderingen en bijeenkomsten in De Gerf; de kerk is aangewezen als trouwlocatie. Voor beide gebouwen gelden protocollen in verband met de coronacrisis.

Contactpersoon voor de verhuur is mw. Anda Blok, telefoon 0521-851052, e-mail kerkagendavledder@gmail.com .

 

 

 

Kerk

Gerf

Verhuur Kerk en Gerf samen per dag

Huur

€ 180,-

€ 0

 

Koster

€ 70

 

 

Koffie/thee

€ 1,50 per kopje

 

 

Gebruik schermen + geluid

Op afspraak

 

Verhuur ruimtes in de Gerf per dagdeel

 

 

€ 20 voor beneden zaal

€ 15 voor bovenzaal

 

Koffie/thee

 

€ 1,00 per kopje           (zelf bediening)

 

Gebruik beamer

 

Op afspraak

Begrafenis van gemeenteleden

Huur

€ 250

€ 0

 

Korting op huur        

Eén jaar vrijwillige bijdrage.

 

 

Koster + horeca

€ 77,50  voor 3 uur

€ 0

 

Organist

€ 60

 

 

Scherm operator

€ 60

 

 

Broodje

 

€ 2,75 per broodje

 

Koffie/thee

 

€ 2,00 per kopje

 

 

Indien deze tarieven een bezwaar vormen voor gemeenteleden kunnen zij zich wenden tot de diaconie.

 

Begrafenis van niet-gemeenteleden

Huur

€ 350

€ 50

 

Predikant

2 x preekvergoeding

 

 

Koster + horeca

€ 77,50 voor 3 uur

€ 0

 

Organist

€ 60,00

 

 

Scherm operator

€ 60,00

 

 

Broodje

 

€ 2,75 per broodje

 

Koffie/thee

 

€ 2,00 per kopje

21.05.2020.