Digitaal Kerkloket

Liturgie uitzending via kerkdienst gemist

PALMZONDAG 5 april  2020 PKN Nijensleek/Vledder internetdienst.

ALLES OVERWINNEN

 

Voorganger ds Marianne Gaastra

Ouderling van dienst en lector: Gre Kerssies

Diaken van dienst: Teuni Piek

Organist: Adriaan Oudkerk

Verzorging beeld en geluid: Adri Jonkers

 

Liederen en lezingen die wij gaan zingen/lezen:

Lied 118: 1

Lied 566

Lied 368d (acclamatie voorbeden)

Lied 575: 1, 6

Lied 416: orgelspel na de zegen

Matteüs 21, 1-11

Jesaja 50, 4-7

 

Liturgische kleur rood (intocht) daarna paars(passie).

 

* Klokluiden

* Orgelspel

* Paaskaars brandt. (kan worden benoemd in het welkom)

* Welkom

* Votum en groet

* Psalm 118: 1

* Openingswoord

* Openingsgebed

* Kort orgelspel

* Lezing Matteüs  21, 1-11

* Alles overwinnen.

   Alles Overwinnen (Nick en Simon) in de uitvoering van:

   Edwin Jonker & Discipelen (The Passion 2019, Dordrecht)”Intochtslied”

Lied: Alles overwinnen

Wij mensen zijn zo klein
Kunnen zo kwetsbaar zijn
Waar wij ook gaan we kruisen paden

Het spel lijkt soms gespeeld
De rollen zijn verdeeld
Maar wie is de goede, wie de kwade?

Besef je dat je bruggen bouwt
Zolang je maar van mensen houdt

Geen berg te hoog om te beklimmen
Geen haat te diep om te beminnen
We zullen overwinnen, alles overwinnen
Geen weg te lang om te belopen
Geen nacht is te zwart om te hopen
We zullen overwinnen, alles overwinnen

Beslaan je handen mij
Of slaan we allebei
De handen eindelijk ineen

We kwamen samen aan
En zullen samen gaan
Wie leeft z'n leven graag alleen?

Besef je dat je bruggen bouwt
Zolang je maar van iemand houdt

Geen berg te hoog om te beklimmen
Geen haat te diep om te beminnen
We zullen overwinnen, alles overwinnen
Geen weg te lang om te belopen
Geen nacht is te zwart om te hopen
We zullen overwinnen, alles overwinnen

* Benoemen dat de kleur verandert van paars naar rood.

* Tekst

*  Lezing Jesaja 50, 4-7 (BGT)

4-5Gods dienaar zegt: ‘God, de Heer, heeft mij een tong gegeven, waarmee ik goed kan spreken. Ik kan mensen die moe zijn, weer moed geven. En God heeft mij oren gegeven, waarmee ik altijd goed naar de mensen kan luisteren.

Ik heb me niet tegen Gods opdrachten verzet. Ik ben er niet voor weggelopen. 6Toen mijn vijanden mij pijn wilden doen, liet ik toe dat ze me op mijn rug sloegen. Toen ze mijn baard wilden uittrekken, heb ik mijn gezicht naar ze toe gekeerd. Toen ze me uitlachten en naar me spuugden, bleef ik ze aankijken.

7God, de Heer, zal mij helpen. Dat weet ik. Daarom heb ik geen pijn, en daarom schaam ik me niet. Mijn vijanden kunnen op mijn gezicht geen pijn of schaamte zien.

* Lied 556: lezen en orgel door elkaar.

* Korte REFLECTIE

* Kort Orgelspel

* Gebeden met acclamatie 368 d

- Stil gebed

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

* Mededelingen en collecte.

* Slotlied: 575: 1, 6.

* Afsluitende woorden omspeeld door orgel.

* Tekst lied 416.

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

*Zegen.

* Orgelspel bij het uitgaan. Lied 416