Digitaal Kerkloket

De nieuwe privacy wet

 

De privacy wetgeving en de privacy verklaring, een inleiding.

Zoals u allemaal wel hebt gehoord heeft de overheid nieuwe privacy wetgeving in het leven geroepen. Ook kerken moeten hieraan voldoen. Als kerk moeten we uiterst zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze gemeenteleden b.v. via de ledenadministratie, de website, de eredienst en het kerkblad. We zullen een balans moeten zoeken tussen de privacy van onze gemeenteleden en het delen van wel en wee, zodat we naar elkaar kunnen omzien. De kerkenraad heeft inmiddels een privacyreglement opgesteld, wat u kunt vinden op deze website. Kerknetvledder.nl.

Het geheel lijkt een nogal formeel uitziend stuk, maar is gebaseerd op een model “privacyverklaring” opgesteld door de PKN. Met instemming van de Kerkenraad in Havelte hebben we hun bewerking als voorbeeld gebruikt, en waar nodig aangepast aan onze specifieke situatie. Hij geldt voor beide gemeenten, dus zowel voor die van Vledder e.o. als die van Nijensleek. Mocht u nog opmerkingen of toevoegingen hebben ten aanzien van het privacy reglement horen we dat graag van u. Als u een schriftelijk exemplaar wilt hebben kunt u dat aanvragen bij de kerkenraad. In juni 2018 hebt u als gemeenteleden schriftelijk door kunnen geven aan de ledenadministratie van onze kerken dat informatie over u niet gedeeld mag worden in de kerkdienst, de eredienst, de website of in het kerkblad of ergens anders via kanalen van de kerk. Hier is door niemand gebruik van gemaakt. Maar het blijft natuurlijk mogelijk om dat alsnog te doen.

Ook wanneer u zich zou willen uitschrijven als lid van de kerk zou u dit schriftelijk door moeten geven aan de ledenadministratie. U hebt het recht om, zoals dat heet, “vergeten te worden”. Uw gegevens zullen dan verwijderd worden, uitgezonderd bepaalde gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt zoals financiële gegevens waar de belastingdienst naar kan vragen. Als u wilt weten wat er precies staat in het privacy reglement van onze kerken kunt u dat vinden op deze website, maar als kerkenraad vinden we het ontzettend belangrijk samen gemeente te kunnen zijn en met elkaar kunnen meeleven en naar elkaar kunnen omzien in vreugde en verdriet. Het privacy reglement moet daar geen belemmering in zijn. Maar we zullen zorgvuldig moeten zijn in het delen van persoonlijke gegevens. Daarvoor hebben ook alle ambtsdragers bij hun bevestiging geheimhouding beloofd over wat hun in vertrouwen wordt toevertrouwd.

Hieronder staan de adressen waar u eventuele schriftelijke meldingen t.a.v. de privacy regels aan door kunt geven.

Voor de Dorpskerk:

Ledenadministratie Johannes de Doperkerk

Janet Stuiver, pjstuiver@ziggo.nl

postadres: De Hoek 8

8381 BL Vledder

 

Voor de Streekkerk:

Ledenadministratie Streekkerk “Eben Haëzer”:

Gré Kerssies, grekerssies@gmail.com

Postadres: Hoofdweg 59

8383 ED Nijensleek              

 

Namens de kerkenraden,

Bram Schreuder

Gré Kerssies             

 

Voor info Privacyverklaring zelf Klik hier!