Digitaal Kerkloket

Privacy wet

 

Zoals jullie allemaal wel hebben gehoord heeft de overheid een nieuwe privacy wetgeving in het leven geroepen. Ook kerken moeten hieraan voldoen. Onlangs heeft de PKN hiervoor een format uitgegeven dat de kerken als richtlijn kunnen gebruiken. De kerkenraad is op zoek naar mensen die zich hierover willen buigen een privacy reglement voor onze kerken willen maken. Met de zomer en de vakanties in zicht zal de uitwerking hiervan nog even op zich laten wachten. Als kerk moeten we uiterst zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze gemeenteleden b.v via de ledenadministratie, website en het kerkblad. We zullen een balans moeten zoeken tussen de privacy van onze gemeenteleden en het delen van wel en wee, zodat we naar elkaar kunnen omzien. Er ontstaan vragen zoals: mogen we nog verjaardagen vermelden in het kerkblad en mag in het stukje pastoraat nog vermeld worden wie opgenomen is in b.v. een ziekenhuis. (We vragen dit overigens wel eerst aan de betreffende persoon.)

Maar ook vragen als: mag de tekst van het kerkblad nog vermeld worden op de website. Daar kan het door iedereen gelezen worden. Mag het kerkblad nog in openbare gebouwen zoals de bibliotheek / Naobuur of op campings etc. liggen of moeten we het kerkblad alleen beschikbaar houden voor gemeenteleden. Mogen we nog foto’s van activiteiten op de website plaatsen? Hoe zit het met het uitzenden van kerkdiensten via internet? Wie hebben er toegang tot de ledenadministratie​? En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waar we ons in moeten verdiepen.

Daarom willen we u nu alvast vragen,

wanneer u niet wilt dat er informatie over u gedeeld wordt

in het kerkelijk gebeuren,

wilt u dit dan schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie

van onze kerken:

 

Voor de Dorpskerk te Vledder:

Ledenadministratie Johannes de Doperkerk

Janet Stuiver, pjstuiver@ziggo.nl

postadres De Hoek 8

8381 BL Vledder

 

Voor de Streekkerk te Nijensleek:

Ledenadministratie Streekkerk “Eben Haëzer”:

Gré Kerssies, grekerssies@gmail.com

Postadres: Hoofdweg 59

8383 ED Nijensleek              

 

Namens de kerkenraden

Bram Schreuder en Gré Kerssies.