Digitaal Kerkloket

Samengaan Kerken Vledder en Nijensleek

De kerkenraad zal in het kerkblad van eind april de gemeente informeren over de stand van zaken van het samengaan der beide gemeenten. In de procedure daaraan voorafgaand zijn een groot aantal documenten opgesteld, die ook aan de gemeenteleden moeten worden voorgelegd. Op de gemeenteavond van 6 november 2019 zijn al een groot aantal documenten besproken. Daarna zijn nog een aantal documenten opgesteld, dan wel aangepast.

Omdat we geen gemeenteavonden meer kunnen organiseren is bedacht de documenten op de website te publiceren, die vindt u hieronder.

Als u naar aanleiding daarvan vragen hebt of opmerkingen kunt u zich tot 15 mei aanstaande richten tot de voorzitters der federatie Kerkenraad: Gré Kerssies en/of Bram Schreuder.

 

Klik op volgende documenten voor verdere informatie: