Digitaal Kerkloket

Federatiekerkenraad Vledder/Nijensleek

Overzicht ambtsdragers federatiekerkenraad Vledder-Nijensleek e.o. December 2019

 

Predikant

Marianne Gaastra

mariannegaastra@gmail.com

Predikant

06-23404616/0529-497750

 

Vledder

Bram Schreuder

bram.schreuder@gmail.com

Ouderling, voorzitter

382469

Luuk Groen

inekegroen@hotmail.com

Diaken

381831

Rianne Schreuder

rianne_schreuder@hotmail.com

Diaken

382469

Tonnie Bolte

tonniebolte@hotmail.com

Diaken

380766

Janny Leppers

degansleppers@gmail.com

Ouderling kerkrentmeester bepaalde taak, scriba a.i.

345621

Rein van Dijk

rj.vdijk@hccnet.nl

Ouderling bepaalde taak

344911

Bregje Procee

bregjeprocee@gmail.com

Ouderling bepaalde taak

381410

Joke Reinders

janhr@home.nl

Ouderling bepaalde taak

382440

Frieda Walpot

jenfwalpot@ziggo.nl

Ouderling bepaalde taak

380027

Jan Tadema

jtadema45@gmail.com

Ouderling bepaalde taak

382666

Sybrand Metz

metz-douma@home.nl

Ouderling kerkrentmeester bepaalde taak

852631

Gerrit v.d. Ham

meetham@ziggo.nl

Ouderling kerkrentmeester bepaalde taak

382601

Hans v.d. Rotte

hansenwil.vanderotte@planet.nl

Ouderling kerkrentmeester bepaalde taak

380090

Dirk Reuvekamp

reuve@kpnmail.nl

Diaken bepaalde taak

06-22520223

Wil de Beus

wildebeus@outlook.com

Diaken bepaalde taak

381663

 

 

Nijensleek

Gré Kerssies

grekerssies@gmail.com

Ouderling kerkrentmeester, voorzitter

382185

Sjoukje de Wit

sjoukjew@hetnet.nl

Diaken

382663

Teuni Piek

-

Diaken

850707

Jeroen Los

j.los@solcon.nl

Ouderling kerkrentmeester bepaalde taak

577237

Reina Fledderus

dejongereina@hotmail.com

Diaken bepaalde taak

381884

 

Overigen:

Jan Verweij

janneman104@gmail.com

Notulist Kerkenraadsvergaderingen

380571

Harjo Wind

Harjo-Ina@famwind.nl

Reserveren Vledder Kerk/De Gerf (a.i.)

382997