Digitaal Kerkloket

Klankbordgroep Audiovisuele Middelen

Inleiding:

Mededeling Klankbordgroep Audiovisuele Middelen (KAM)

Op de gemeenteavond van 30 maart 2017, heeft de KAM-groep een presentatie gegeven over het inventariseren van audiovisuele mogelijkheden vanuit de bestaande situatie van technische middelen binnen het kerkgebouw, de wenselijkheid en haalbaarheid tot vernieuwing van deze systemen door het toevoegen van Tv-schermen voor beeldpresentatie tijdens de Eredienst en andere evenementen in de Dorpskerk van Vledder. De vorming van een voorlopig Multimedia-Team en de wijze van implementeren van nieuwe apparatuur in de bestaande situatie. Dit als onderdeel van het project “Hoe maken wij onze kerk toekomstbestendig” van het College van Kerkrentmeesters (CvK).  In overleg met het CvK is besloten om hiervoor een Demo-presentatiesysteem te installeren.

 

 

Tijdelijk Multimedia-Team:

Het tijdelijk Multimedia-Team bestaat op dit moment uit 6 vrijwilligers die zijn verdeeld over 2 werkgroepen, ieder met specifieke taken en verantwoordelijkheden. Het gehele Multimedia-Team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, installatie en uitvoering van het demo-presentatiesysteem, het presenteren van beeld/tekstmateriaal tijdens de geplande Erediensten van (30 april, 7 mei, 14 mei en 21 mei) en het verwerken/beantwoorden van reracties via het evalutieformulieren van deelnemers

 

Presentatiewerkgroep:

Marianne Gaastra (predikant)

Janine Rook

Marjolein Tissingh

Rianne Schreuder

 

Taken van deze groep zijn;

 • Het vaststellen datum/tijd presentatiediensten
 • Raadplegen/overleg preekrooster
 • Opzetten presentatievorm met PowerPoint
 • Wat gaat er gepresenteerd worden
 • Gebruik van Liedboek Online naar PowerPoint
 • Mogelijke samenwerking met het Beamerteam Streekkerk
 • Bevindingen opstellen en in een planning vastleggen

Ondersteuningswerkgroep:

Harjo Wind

Adri Jonkers

 

Taken van deze groep zijn;

 • Offerte aanvragen bij de firma SchaapSound te Zwolle
 • Overleg met CvK voor goedkeuring levering demo-apparatuur
 • Het op tijd beschikbaar hebben van een laptop met Windows 10
 • Geschikte regie en Tv-scherm locatie zoeken in het kerkgebouw
 • Benodigde infrastructuur onderzoeken
 • Planning voor levering en installatie demo-apparatuur in de Dorpskerk
 • Ontwerpen, bouwen en installeren van een regiemeubel
 • Inplannen van trainingssessies in de Dorpskerk
 • Demopresentatie geven aan alle leden van het multimedia-team
 • Gemeenteleden informeren via kerkblad, website en tijdens de Eredienst op 30 april 2017

 

Na een geslaagde demoperiode zal vanuit deze werkgroepen (en hopelijk ook daarbuiten) een definitief Multimedia-Team kunnen worden gevormd.

 

Start en procedure demo-presentatiesysteem:

(deze tekst wordt medegedeeld op zondag 30 april 2017)

Als resultaat van een onderzoek van de “Klankbordgroep Audiovisuele middelen” zoals dat op de gemeenteavond van 30 maart 2017 is gepresenteerd, wordt er de komende 4 zondagen (30 april, 7 mei, 14 mei en 21 mei) een demo-beeldpresentatie verzorgd. Hiervoor is een tijdelijk Multimedia-Team ingericht waarin 6 vrijwilligers samenwerken om het geheel succesvol te doen slagen.

 

Vandaag wordt het presentatiesysteem voor de eerste keer gebruikt en wordt u als deelnemers van deze Erediensten in de gelegenheid gesteld om uw bevindingen over het gebruik van het presentatiesysteem door te geven aan het tijdelijk multimedia-team. Informatie over het verdere verloop van deze periode kunt u vinden op de website van de kerk www.kerknetvledder.nl onder het kopje Multimedia-Team. Diegene die geen gebruik maken van het internet kunnen schriftelijk regeren, een evaluatieformulier hiervoor kunt u de komende 3 weken voor of na de Eredienst vragen aan de dienstdoende koster.

 

De opstelling van de apparatuur van nu is een “Demo-opstelling”, waarbij een groot Tv-scherm is geplaatst in de kerkzaal en een kleiner Tv-scherm in het koor. Blijf voorlopig gebruik maken van het liedboek zoals u dat gewend bent maar probeer ook gebruik te maken van hetgeen gepresenteerd wordt op het Tv-scherm.

 

Na de demo-periode vindt er een evaluatie plaats met het College van Kerkrentmeesters en zal er een besluit worden genomen voor een eventueel definitieve plaatsing van presentatieapparatuur.

 

Inrichting demo-presentatiesysteem:

Onderstaande foto's geven een overzicht van het Demo-presentatiesysteem wat

deze week in de kerk is geïnstalleerd. De kleurstelling van het regiemeubel past in

de huidige inrichting maar ook in de te verwachten nieuwe kerkinrichting.

 

 

Overzicht van de kerkzaal met recht achterin het regiemeubel.

 

 

 

Tv-scherm in de kerkzaal links van de preekstoel

 

 

 

Regiemeubel met laptop voor het presenteren van Tv-schermbeelden

 

 

 

Overzicht vanuit het koor met een kleiner Tv-scherm voor kooractiviteiten

 

De toekomstige configuratie van de opstelling zal na evaluatie anders zijn. Het is te verwachten

dat er 2 Tv-schermen in de kerkzaal worden opgesteld en 2 Tv-schermen in het koor.

 


De start van de "demo-Beeldpresentatie" op 30 april 2017

 

 

Dit is het eerste beeld wat wordt gepresenteerd

 

  

De liederen met notenbalk op het Tv-scherm

 

  

De kerkbezoekers zingen de liederen vanaf het Tv-scherm

 

 

 

 Leden van het Multimedia-Team zorgen voor de beeldregistratie

 

 


 

Voor eventuele opmerking of vragen kunt u terecht bij:

Harjo Wind   Telefoon: 0521-382997 of 06-53333916

Adri Jonkers Telefoon: 0521-381355 of 06-51193816

Multimedia-Team E-mail: multimediateam-hgv@outlook.com 

 

 

Categorieën