Digitaal Kerkloket

Jaarverslag kerkenraad-2016

JAARVERSLAG KERKENRAAD 2016

Nieuwe indeling pastorale gemeente

Er is in 2016 door ds. Marianne Gaastra, Janet Stuiver en Sjoukje de Wit hard gewerkt om tot een nieuwe indeling van onze pastorale gemeente te komen. Bij deze nieuwe indeling wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen hervormd en gereformeerd. Vanaf 1 januari 2017 zijn er drie pastorale teams: Team Vledder en omstreken, Team Frederiksoord/Wilhelminaoord en Team Nijensleek en omstreken. Deze teams kennen deelwijken en vrijwel alle deelwijken zijn inmiddels ook bezet door een contactpersoon.

Kerkenraad

Op zondag 16 oktober hebben we in een gezamenlijke dienst op de gemeentezondag in de Streekkerk afscheid genomen van Marco Boevee als diaken. Daarnaast zijn er voor het eerst twee ambtsdragers met een bepaalde taak bevestigd: Reina Fledderus als diaken en Jeroen Los als ouderling

De samenstelling van de kerkenraad eind 2016 is als volgt:

 • Ouderling, contactpersoon pastoraat en voorzitter: Gré Kerssies
 • Ouderling en scriba: Froukje Poelman
 • Ouderling kerkrentmeester: Hans Dijkstra
 • Diaken: Ester Veldman, Teunie Piek
 • Diaken met bepaalde taak: Reina Fledderus
 • Ouderling met bepaalde taak: Jeroen Los

Het moderamen bestaat uit Gré Kerssies en Froukje Poelman. Het moderamen vergadert altijd gezamenlijk met het moderamen van Vledder.

Ook de kerkenraadsvergaderingen zijn grotendeels gezamenlijk. Aan het eind van de kerkenraadsvergaderingen bespreken we in aparte vergaderingen nog de punten die specifiek voor de afzonderlijke kerkenraden zijn.

Jan Verweij is notulist bij de kerkenraadsvergaderingen.

Kerkdiensten

We hebben een aantal bijzondere diensten gehad in 2016, waaronder:

 • De traditionele start is elk jaar in de Dorpskerk met de gezamenlijke nieuwjaarsdienst met oliebollen na afloop.
 • Er was een mooie School en Gezinsdienst in februari met kinderen en leerkrachten van De Bron.
 • Een gezamenlijke dovendienst in mei waarin ook 3 kinderen werden gedoopt in de Dorpskerk.
 • Zondag 5 mei was het Bevrijdingsdag, Hemelvaart en de opening van het Feest van de Geest in een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk.
 • In juni een zangdienst waarin het Chr. Gemengd Koor uit Steenwijk het oratorium De Schepping van Johan Breedewoud ten gehore heeft gebracht.
 • Op 10 juli was de gezamenlijke overstapdienst in de Dorpskerk. na afloop was er een gezellige pannenkoekenparty voor de jeugd met meesterbakker Luuk Groen.
 • Op 24 juli een gezamenlijk, zonnige openluchtdienst bij het Koloniekerkje in Wilhelminaoord.
 • Op 25 september de oecumenische gezamenlijke startdienst in de RK-kerk in Wilhelminaoord.
 • Op 16 oktober een gezamenlijke gemeentezondag in de Streekkerk, waar Hans Procee ons heeft verteld over het kerkzijn in Brazilië. De gemeentezondag werd afgesloten met een maaltijd met soep en broodjes.

Vnaf de zomerperiode hebben we elke zondag de liturgie via de beamer beschikbaar. Hoeven we ons Liedboek niet meer mee te nemen en ook voor predikanten geeft dit meer mogelijkheden. Max, Anna, Dineke, Jeroen en Theo: bedankt dat jullie dit elke zondag verzorgen!

Activiteiten in de gemeente

Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel activiteiten ontplooid in de gemeente, al dan niet gezamenlijk met de HG Vledder:

 • Ook in 2016 hebben we de liederen uit het Nieuwe Liedboek nog beter leren kennen. De werkgroep Liturgie zocht elke maand nieuwe liederen uit. Inmiddels kennen we de liederen al aardig en zijn we gestopt met het lied voor de dienst.
 • In februari is de eerste poëzieavond geweest in de Streekkerk tijdens de week van de poëzie. Het thema was herinneringen.
 • Marianne Gaastra en Maarten Boter verzorgden meditatieavonden.
 • De Dorpskerk in Vledder is gestart met het toekomstbestendig maken van de kerk. Verschillende werkgroepen buigen zich over de plannen met het kerkgebouw.
 • Alle vrijwilligers hebben als dank voor hun werk een adventskalender van de PKN ontvangen.
 • De consistorie en het liturgisch centrum voor in de Streekkerk hebben een fikse opknapbeurt gehad. De consistorie is zo een stuk gezelliger geworden voor alle bezoekers. Het liturgisch centrum is ruimer en rustiger geworden. Voor degenen die dat wil, is er de mogelijkheid om voor of na de dienst een kaarsje aan te steken.
 • Op kerstavond 24 december was het jeugdkerstfeest er in een volle Dorpskerk. Dit jaar voor het eerst een gezamenlijke viering.

 

De kerkenraad wil alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Zonder onze vrijwilligers kunnen we niet. We hopen dit komende jaar ook weer op u te kunnen rekenen.

 

Froukje Poelman, scriba