Digitaal Kerkloket

Jaarverslag Diaconie

Jaarverslag Diaconie 2016

 

In 2016 is er een wijziging  geweest binnen de diaconie. Er is afscheid genomen van de ambtsdrager dhr. Boevee. Hierbij nogmaals een woord van dank aan hem. Gelukkig is er ook een nieuwe diaken bevestigd. Mw. Fledderus is de gelederen van de diaconie komen versterken.

 

De diaconie van de Gereformeerde Kerk PKN Nijensleek bestond in het jaar 2016 uit Teuni Piek en  Ester Veldman en vanaf september dus ook Reina Fledderus.

Jan Siderius treedt nog op als betaalmeester en de vergaderingen worden altijd gezamenlijk gevoerd met de diaconie van Vledder en geleid door Rianne Schreuder.

 

De samenwerking met de diaconie van Vledder loopt goed. Veel werkzaamheden worden gezamenlijk uitgevoerd. De samenwerking intensiveert. De diaconieën blijven echter nog wel zelf verantwoordelijk voor de financiële zaken. Gezamenlijk worden dingen geregeld en de kosten worden verdeeld. De jaarrekening en begroting worden nog steeds apart opgesteld.

 

In het afgelopen jaar hebben we 4 keer het Heilig Avondmaal mogen vieren. De opbrengsten van de avondmaalscollecten waren dit jaar bestemd voor projecten van gemeenteleden (of mensen verbonden aan onze gemeenteleden) in het buitenland en aan een project van Kerkinactie. Dit zijn projecten in Zuid-Sudan, Ethiopië en Madegaskar. Het Heilig Avondmaal is ook in een gezamenlijke dienst in Vledder gevierd.

 

Naast de jaarlijkse diaconale bijdragen voor landelijke- en provinciale projecten heeft de diaconie ook voor andere projecten geld beschikbaar gesteld. Namens alle instanties die we namens u mogen en kunnen steunen zeggen wij u hartelijk dank!

 

In de week voor kerst kregen ook dit jaar weer alle 75-plussers een kerstattentie. Dit keer was het een cyclaam. Naast deze attentie kregen de mensen ook een Open Deur.

 

Als laatste nog een dankwoord voor alle vrijwilligers rond de diaconie die activiteiten verrichten: dank aan diegenen die telkens de bloemen uit de kerk bezorgen en natuurlijk ook ervoor zorgen dat de bloemen elke week weer in de kerk staan, dank aan Roelie Dijkstra voor het organiseren van de koffieochtenden. Deze koffieochtenden zijn al een begrip in de regio en gaan ook dit jaar in de vakantie weer gewoon door.

Ook degenen die niet genoemd zijn worden natuurlijk zeer gewaardeerd voor hun bijdrage.

 

 

Namens de diaconie,

 

Ester Veldman