Digitaal Kerkloket

Classis Meppel Informatie

Persverslag van de classis Meppel op 9 februari 2017.

 

We zijn deze avond te gast bij de HG te Kolderveen-Dinxterveen.

Zij verzorgen de opening. De voorzitter van de kerkenraad vertelt iets over de historie van deze gemeente. In de 15e  eeuw is de kerk gebouwd op de plaats waar een boerenkar met bouwmateriaal pech kreeg. De wagen brak zijn as en het paard een been. Men interpreteerde dit als een hemelse aanwijzing voor de juiste plek. Het is inderdaad een hemels plekje en een hemels kerkje.. De gemeente telt 450 leden; zondags zijn er gemiddeld 75 kerkgangers.

De predikant, ds Stap, werkt part time (80 %).

 

Ds Leffers (Westerbork) leidt het thema van deze vergadering in: “De onderlinge ontmoeting van gemeenten bij het verdwijnen van de huidige classes'.”

In de voorgestelde nieuwe grote classis Groningen-Drenthe zal het onderlinge contact plaatsvinden in overzichtelijke ‘kringen’ van gemeenten die zich min of meer in elkaar herkennen en geografisch en theologisch niet te ver bij elkaar vandaan liggen. Uit de discussie komt naar voren dat de afgevaardigden de onderlinge ontmoeting en de thema’s belangrijk vinden, alsmede het rondje wel en wee in de gemeente.

 

Tijdens vorige vergaderingen is n.a.v. een brief van de PG Wapserveen uitvoerig gesproken over een wijzigingsvoorstel inzake het zegenen van een wettig  huwelijk en het zegenen van relaties, ongeacht de seksuele geaardheid. Dit voorstel wordt met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

 

Uit het informatie-rondje langs de afgevaardigden van de gemeenten, wordt o.a. het volgende gemeld:

In de PG Koekange zijn de voorbereidingen voor een paasproject met kinderen in volle gang.

In HG Westerbork heeft een mooie ‘top-2000 dienst’ plaatsgevonden.

HG Dwingeloo heeft met kinderen kerst gevierd in een schaapskooi.

De kerken in en rond Nijeveen (PKiN) intensiveren hun samenwerking.

PG Wapserveen doet goede ervaringen op met lekenpredikers.

In GK Westerbork worden veel sokken gebreid voor een goed doel.

In HG Kolderveen heeft men een mooie “Roept-u-maar” dienst gehouden.

In de PG Ruinen vinden openbare gesprekken plaats tussen tweetallen die ‘iets’ (bijv. een tatoeage..) met de kerk hebben.

In PG Meppel vinden drie avonden plaats over Luther en de Reformatie.

In de GK Berghuizen wordt nagedacht over hernieuwde aandacht voor de middengeneratie.

In de PG Beilen is onlangs de oude kerktoren opengesteld. Een minikerk voor kinderen en jonge ouders voorziet in een behoefte. Er is veel belangstelling voor de lezing van ds Veldman over ‘woestijnvaders’ in Beilen.

 

Als afsluiting leest onze voorzitter, ds. Veldman, enkele verzen van lied 618 (van Luther) uit het Liedboek, en wenst ons wel thuis

 

ds J.W.Muis (2e scriba)