Digitaal Kerkloket

Classis Meppel Informatie

Verslag van de classis Meppel

Op 15 februari waren we bijeen in de gereformeerde kerk te Westerbork. Na de opening vertelde de voorzitter van de kerkenraad iets over het wel en wee. Het nadenken over een nieuw beleidsplan heeft veel losgemaakt in deze gemeente. Er zijn verschillen in geloofsbeleving, maar men vindt elkaar in het beluisteren, waarderen en respecteren van waar men in de kerk naar verlangt. Samenwerken blijkt gelukkig saamhorigheid op te roepen.

Het belangrijkste agendapunt in deze vergadering is de bezinning op de plaats van de predikant in de kerk van de toekomst (‘kerk 2025’). Door de Generale Synode zijn voorstellen gedaan om kerken te stimuleren tot samenwerking ook in beroepingswerk. Een predikant kan in verschillende kerken part-time dienstbaar zijn, zodat de totale betrekking voldoende omvang houdt. Na 12 jaar kan een predikant van de gemeente worden losgemaakt bij gezamenlijk verzoek van predikant en kerkenraad. Zo hoopt men een eventuele uitgebluste werksituatie te voorkomen.

De aanwezige vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken melden o.a. dat er enthousiast wordt samengewerkt tussen de kerken in Kolderveen en Nijeveen; en tussen de kerken in Ruinerwold (Blijdenstein), Koekange, IJhorst-De Wijk en Ruinen.

In Havelte zet men zich in om toegankelijk te zijn voor het hele dorp.

In Westerbork wordt op Goede Vrijdag een plaatselijke variant van ‘The Passion’ uitgevoerd.

In Westerbork verdiept men zich ook in poëzie en muziek.

In Ruinen wordt in de wintermaanden gekerkt in het bijgebouw; dat scheelt stookkosten.

In Beilen is de buitenkant van De Stefanuskerk gerenoveerd. Aan de binnenkant wordt nog volop gewerkt.

Tenslotte staan we stil bij het einde van de classis in de huidige samenstelling. Per 1 mei zal er één classis zijn voor de provincies Groningen en Drenthe. Door deze wijziging hopen we efficiënter te kunnen werken.

Als afsluiting vormden we samen hand-in-hand een kring en zo hebben we het Onze Vader gebeden..

 

2e scriba en notulist,

ds J. W. Muis