Digitaal Kerkloket

Werkgroep Liturgie:

Uit Liturgiek van Vrijland:

“Liturgie komt van het Griekse leitourgia, wat letterlijk dienstwerk voor het volk betekent. Voorop staat, dat we telkens weer opnieuw de grote daden van de Heer in gedachtenis zullen brengen. De Koning wil ons in zijn dienst nemen en we worden geroepen om mee te werken tot bevrijding van mens en wereld. Daarmee wordt het vieren van elke dienst ook onze liturgie, de dienst van het godsvolk aan de mensen, aan de wereld.”

 

Het gebied van liturgie is enorm uitgestrekt. Liturgie probeert de geloofservaringen in een vorm te brengen. We willen deze ervaringen niet in één vorm of model gieten, maar in verschillende vormen en modellen. Liturgie is feitelijk een levend samenspel. Een uitdaging voor de vierende gemeente! De werkgroep zoekt naar vormen, waarin meerdere gemeenteleden een specifieke inbreng kunnen hebben in de vieringen.

 

De werkgroep houdt zich onder andere bezig met:

  • Opstellen van een rooster voor de erediensten.
  • Plannen van koren, muzikanten e.d. in speciale erediensten.
  • Bezinning op inhoud en vorm van alle erediensten.
  • Het opstellen van verschillende basisliturgieën, inclusief de wijze van Avondmaalsviering

 

De leden van de werkgroep zijn:

Sybrand Metz

Frieda Walpot