Digitaal Kerkloket

 

Dorpskerk-koor van Vledder

Het “Dorpskerk-koor van Vledder” is ontstaan uit een groep van mensen die graag mochten zingen en die bij gelegenheid rond de kerkelijke hoogtijdagen een aantal liederen instudeerden om zo de eredienst te kunnen ondersteunen. Sinds februari 2009 is het een zelfstandig koor geworden en wordt er gedirigeerd door dirigent Adriaan Oudkerk uit Noordwolde. Ook is toen gekozen voor de naam “Dorpskerk-koor van Vledder”.

Het repertoire is opgebouwd uit een serie van geestelijke liederen en sinds een aantal jaren wordt rond de 40 dagentijd de Markuspassie opgevoerd met medewerking van muzikale solisten en mensen die hun stem lenen voor het vertolken van de figuren die voorkomen in Markuspassie. Sinds 2012 is er ook gestart met het zingen van Engelstalig liederen waaronder het “Hallelujah” (Fred. W. Peace) en “God so loved the world” (John Stainer).

Het koor heeft nu 22 leden en heeft behoefte aan uitbreiding met nieuwe koorleden, dit om het koor wat meer volume te geven, de continuïteit te verbeteren en de koorzangtoekomst in Vledder veilig te stellen.

Wanneer u denkt: ik zou ook graag een keer willen meezingen met het “Dorpskerk-koor van Vledder" of gewoon een repetitie willen bijwonen, neem dan even contact op met één van de onderstaande contactpersonen. Wij repeteren op de vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, in de Dorpskerk van Vledder en men hoeft geen lid te zijn van een kerkelijk organisatie. U bent van harte welkom!

 

Voor informatie kunt u terecht bij:

A.B. Jonkers

Hooybrink 1 8381DE Vledder Telefoon: 0521-381355

e-mail: a.b.jonkers@outlook.com

 

Gijs van Raalten,

Jan wapstraweg 1, 8385GS Vledderveen, Telefoon: 0521-382401

e-mail: van_raalten@hotmail.com 

 

 

  

Dirigent: Adriaan Oudkerk

De uit Noordwolde (Fr.) afkomstige Adriaan Oudkerk is beroepsmatig actief als koordirigent, instrumentalist en componist/arrangeur. Hij studeerde hoofdvak orgel bij Hans van Nieuwkoop en hoofdvak clavecymbel bij Jaap Spigt. Als dirigent is hij, met evenveel enthousiasme bezig geweest met het eenvoudig geestelijk lied als met grote koorwerken, met en zonder orkest, met barokmuziek, met authentieke instrumenten en gospelmuziek. Met ingang van 1 januari 2008 is hij benoemd tot cantor-organist van de Dorpskerk in Vledder. 

Als koordirigent is hij werkzaam bij 6 koren. Voor deze koren schrijft hij veelvuldig bewerkingen van liederen voor bezetting met hobo en orgel. Door zijn kennis van muziek en zijn grote enthousiasme kunnen koorleden zonder muziekervaring zich ontwikkelen tot een volwaardig zanger, op een redelijk niveau waarbinnen het Dorpskerk-koor de koorzang uitvoert.

 

Financiële ondersteuning:

Kunt u of wilt u niet meezingen met het Dorpskerk-koor, dan vragen wij u om ons financieel te steunen door een geldbedrag over te maken naar ons Rekeningnummer: 635811367 (Inzake Dorpskerkkoor).

 

Wij als leden van het “Dorpskerk-koor van Vledder” kijken uit naar uw reatie!