Digitaal Kerkloket

Muziek en zang

Organisten:

Contactpersonen namens de organisten van beide kerken.

 

Dorpskerk Vledder

Adriaan Oudkerk

J.H. van Woldastraat 18

8384 DC  Wilhelminaoord

Tel: 0521-346564

E-mail: adriaanoudkerk@kpnmail.nl

 

Streekkerk Nijensleek

????????

 

Dorpskerk-koor van Vledder

Sinds februari 2009 heeft de kerk ook weer een koor. Het koor heeft nu 21 leden. Wanneer u denkt: ik zou ook graag willen meezingen met "Het Dorpskerk-koor" of gewoon een repetitie willen bijwonen, neem dan even contact op met één van de onderstaande contactpersonen. Wij repeteren op vrijdagmorgen van 09.30-11.30 uur, in de Dorpskerk van Vledder.

Dirigent: Adriaan Oudkerk

 

Voor informatie kunt u terecht bij:

Adri Jonkers

De Meentehof  109, 8332AZ  Steenwijk, Telefoon: 0521-381355

e-mail: a.b.jonkers@outlook.com

 

Gijs van Raalten,

Jan wapstraweg 1, 8385GS Vledderveen, Telefoon: 0521-382401

e-mail: van_raalten@hotmail.com