Digitaal Kerkloket

Adressenlijst Pastoraal Team Frederiksoord:

HET PASTORALE TEAM:   SECTIE-INDELING MET STRAATNAMEN

 

SECTIE A: Ester Veldman - Maj. van Swietenlaan 14 - Frederiksoord            tel. 345724

Frederiksoord:          - v. Swietenlaan - Wijnoldyweg - Molenlaan - A.C. Idehof

                                    - Vaartweg - van Eemneslaan 74a - Wilhelminalaan                                                                                                                                 

SECTIE C: Jaap Strik - van Eemneslaan 18 - Wilhelminaoord

Wilhelminaoord:       - de Jongestraat 56, 74, 80   - tot Echtenstraat 24

                                    - van Eemneslaan 56, 62      - L. Homanstraat 34, 46

 

SECTIE D: Jaap Strik - van Eemneslaan 18 - Wilhelminaoord

Wilhelminaoord:       - Polstraat       - Hazenpad     - de Kolk 48

                                                                                                                                 

SECTIE E: Teuni Piek - Hoofdweg 75 - Nijensleek

Wilhelminaoord:       - Blokstraat     - van Eemneslaan 18, 23, 30            - Wilhelminalaan 33

                                    - de Jongestraat 22    - tot Echtenstraat 14   - L. Homanstraat 22

                                    - Polstraat 4    - Schumerstraat 13

 

SECTIE F: Trix Bloem-Wijnia - de Kolk 13 - Wilhelminaoord                            tel. 795172

Wilhelminaoord:       - de Kolk, oneven       - van Eemneslaan 12a, 16

                                    - de Kolk 52                - de Menning, Kamer 10, 115, 119, 217

 

SECTIE G: vacant

Wilhelminaoord:       - de Kolk 24, 36          - de Menning, Kamer 105

 

SECTIE H: Mevr. R. de Groot - de Kolk 7 - Wilhelminaoord

Wilhelminaoord:       - Oranjelaan    - Hooiweg       - van Eemneslaan 20

                                    - de Menning, Kamer 12