Digitaal Kerkloket

Adressenlijst Pastoraal Team Frederiksoord:

Het dagelijks bestuur:

Voorzitter:
S.W. de Wit   Hoofdweg 116 8383EK Nijensleek

tel. 382663

sjoukjew@hetnet.nl

Pastorale ouderlingen:
P. Grootendorst - scriba De Bree 43 8381BS Vledder

tel. 380660

pjstuiver@kpnplanet.nl

Ledenadministratie:   
J. Stuiver-Petter Boergrup 17 8385GL Vledderveen

tel. 381132

pjstuiver@kpnplanet.nl

 

Pastorale medewerkers:

Deelwijk A: Frederiksoord
M.R. van Veen Maj. van Swietenlaan 22 8382CG Frederiksoord

tel. 380430

Deelwijk B: De Menning
J. van Veldhuizen-Aaftink De Kolk 21 8384GL Wilhelminaoord tel. 383366
H. van Veldhuizen De Kolk 21 8384GL Wilhelminaoord

tel. 383366

henk_van_veldhuizen

@hotmail.com

Deelwijk B1: De Menning
B.A. Bloem De Kolk 13 8384GL Wilhelminaoord

tel. 795172

babloem@online.nl

Deelwijk B2: De Hof/De Kolk (even) + Blokstraat 15 en Eemneslaan 22
Mevr. M. Buit Hoofdweg 41 8383ED Nijensleek

tel.382515

marry-buit@hetnet.nl

Deelwijk C: De Jongestraat – Schumerstraat - Tot Echtenstraat
vacant      
Deelwijk D: Hazenpad - Van Woldastraat – Polstraat - Van de Havenstraat
vacant      
Deelwijk E: Blokstraat – Wilhelminalaan - Van Eemneslaan
Mevr. T. Piek Hoofdweg 75 8383ED Nijensleek

tel. 06-30865528

of 850707

Deelwijk E1: Oranjelaan 1 - Blokstraat 1 - Hooiweg 2 - Van Eemneslaan 20
M. de Groot-Hoeksema De Kolk 7 8384GL Wilhelminaoord tel. 382896
Deelwijk F: Homanstraat - Van Eemneslaan - De Kolk (oneven)
B.A. Bloem  De Kolk 13 8384GL Wilhelminaoord 

tel. 795172

babloem@online.nl