Digitaal Kerkloket

Pastoraal Team Frederiksoord-Wilhelminaoord:

PTFW …… Deze afkorting staat voor Pastorale Team Frederiksoord-Wilhelminaoord. Dat is op zichzelf niet zo belangrijk, maar wel het werk waar de leden van dit Team pastoraal mee bezig zijn. Zij geven inhoud en vorm aan het mooie initiatief van beide kerkenraden om in deze dorpen als één protestantse gemeente met elkaar op te trekken.

De contactpersonen (CP'ers) zijn de schakels zijn tussen gemeenteleden en kerk. Zij bepalen met de mensen die hun bezoek op prijs stellen, of er verdere pastorale begeleiding noodzakelijk is van de predikant of een pastorale ouderling. Natuurlijk kunnen mensen ook direct met predikant of pastoraal ouderling contact opnemen.

In principe worden gemeenteleden eenmaal per jaar bezocht als ze daar prijs op stellen, maar in bijzondere situaties (ouderdom, ziekte e.a. problemen) kan van deze richtlijn afgeweken worden. Het allerbelangrijkste is het contact tussen gemeenteleden en CP’ers en samen bepalen ze de frequentie van de bezoeken.

Categorieën