Digitaal Kerkloket

Pastoraat:

Pastoraat is het omzien naar elkaar dat plaatsvindt in het licht van de relatie tussen God en mens. Het is het contact tussen mensen dat geheel geleid wil worden door de wijze waarop de Zoon van God zich over de mens ontfermt.