Digitaal Kerkloket

Zondagsschool:

Vanaf half september tot eind mei is er op zondagochtend zondagsschool in "De Gerf", het bijgebouw van de dorpskerk in Vledder. Het begint om 10 uur en duurt ongeveer een uur. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom op de zondagsschool. Het uur wordt gevuld met het zingen van liedjes, het voorlezen of vertellen van een Bijbelverhaal, bidden en danken en er wordt geknutseld of gekleurd. De zondagsschool gebruikt “kind op zondag” voor de verhalen, ideeën en knutselwerkjes.

Op de avond voor kerst is het jaarlijkse kinderkerstfeest. Dit is een viering in de dorpskerk in Vledder die voor en door kinderen is gemaakt. Deze viering begint om 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom ook al ga je niet naar de zondagsschool.

Tevens is er op de zaterdag voor Pasen een paasviering voorbereid met kinderen. In deze viering denken we aan de opstandig van Jezus. Deze viering is in "De Gerf" naast de dorpskerk in Vledder. Ook hier is iedereen van harte welkom.

 

Ieder jaar organiseert de zondagsschoolleiding een uitje. Zo zijn we het afgelopen jaar met kinderen van Vledder en Nijensleek naar de Ark van Noach geweest. Deze was te bezichtigen in Meppel. De kinderen hebben een speurtocht langs alle bijbel verhalen gedaan. En daarna hebben we gezellig wat met elkaar gegeten.

Dus alle kinderen uit Vledder en omgeving zijn van harte welkom op de zondagsschool. Een vriendje of vriendinnetje mag je altijd meenemen.

Voor informatie kun je bellen naar Coby Dijkhuizen 0521-383128