Digitaal Kerkloket

Kindernevendienst:

Iedere zondag wordt er tijdens de eredienst in de Streekkerk te Nijensleek kindernevendienst gehouden. In de zomermaanden is er ook kindernevendienst in de Dorpskerk te Vledder (m.u.v. de schoolvakantie). De kindernevendienst werkt mee aan de campingdiensten op Patjalanta. 

Tijdens de dienst verlaten wij de kerk en gaan naar onze eigen ruimte. Als symbool nemen we onze eigen kaars mee. In de kindernevendienst vertellen we een verhaal uit Kind op Zondag, waar ook een verwerking bij hoort. Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk.

Tijdens de 40-dagentijd en advent zijn er projecten. Deze projecten komen uit Kind op Zondag en worden vaak aangevuld met een poster in de kerk en een projectlied. Elke week wordt er in de verwerking anders/verder op het thema ingegaan. Waarna de paas-, of kerstviering volgt.

Leiding van de kindernevendienst:

Sjoukje, Dineke, Jeroen, Gwenda, Jorinde, Gerda, Gonnie en Margreet.