Digitaal Kerkloket

Jeugdrubriek:

De N.H. Gemeente Vledder/PKN en de Gereformeerde Kerk Nijensleek/PKN zijn van mening, dat zij de Bijbelse boodschap in woord en daad willen doorgeven aan kinderen, jeugd en jongeren (= doelgroep). De Bijbelse boodschap doorgeven is een geloofsopdracht van Jezus aan Zijn volgelingen.

Om de Bijbelse boodschap aan genoemde doelgroep te kunnen doorgeven, is inleven in de (leef)wereld van de doelgroep van groot belang. Deze (leef)wereld heeft een andere taal en cultuur dan de taal en cultuur van de kerk. De kerk respecteert, dat de Bijbelse boodschap in een andere taal en vorm kan worden beleefd en gevierd. Respecteren kan worden gestimuleerd door alle leeftijdsgroepen met elkaar in gesprek te brengen. (Uitwisseling van geloofservaringen en niet opleggen van ‘eigen gelijk’)
De Bijbelse boodschap doorgeven aan de doelgroep is heel belangrijk. Deze doelgroep krijgt hierdoor waarden en normen aangereikt, die het leven een hoopvolle toekomst perspectief bieden. Bijbels vertaalt: “De doelgroep krijgt voedsel voor onderweg”.

De activiteiten, die voor en met deze doelgroep worden georganiseerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van de N.H. Gemeente Vledder e.o. /PKN en de Gereformeerde Kerk Nijensleek/PKN.