Digitaal Kerkloket

Liturgisch bloemschikken Streekkerk 2017

 

Eerste zondag 40-dagentijd

 

 

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking.

Als symbool van verleiding zien we de prachtige gloriosa.

Zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

 

Sta in je kracht.

Jezus laat zich niet verleiden door de glans en schittering die hem getoond worden.

Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde,

sta in die kracht.

 


 

Tweede zondag 40-dagentijd

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg.

Mozes ontvangt de tien leefregels.

Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op.

Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.

In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan.

De paarse bloemen staan voor bezinning.

Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

 

Sta in je kracht

met regels ten leven en hemels licht

dat er zomaar soms even kan zijn

herinnering die blijft en vreugde geeft

sta in die kracht

 

 Derde zondag 40-dagentijd

 

Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron.

In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.

De  kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.

De zeven rozen staan voor de volheid van liefde die Jezus geeft.

Nieuw leven dat vrucht geeft.

 

Sta in de kracht 

neem van het levende water dat geboden wordt

levenskracht gegeven uit liefde

die opricht om te staan in je kracht

 

 


 

 Vierde zondag 40-dagentijd

 

 

 

 

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd

Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.

De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer, die ons het gezicht kunnen ontnemen.

Jezus opent ogen om te kunnen zien.

 

sta in je kracht,

laat je aanraken door Jezus’ liefde

die vooroordelen afbreekt

zie met ogen van het hart

dat geeft kracht

 

 


 

 Vijfde zondag 40-dagentijd

 

 

Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen.

Johannes vertelt over de zieke Lazarus.

In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken vanuit de verschillende

windrichtingen.

Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

 

sta in je kracht

zie, hoe wat dor is tot leven komt

wat dood lijkt

sta op

Gods levensgeest blaast in

 

 


 

Zesde zondag 40-dagentijd

 

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode bloemen vertellen over nederigheid.

sta in je kracht

Jezus rijdt Jeruzalem binnen

niet hoog te paard

maar op een ezel

nederig

barmhartig

liefdevol

dat zijn de koninklijke krachten

Gods kracht

 


Dankdag 1 november 2017

 

 

 


Gedachtenisdienst 5 november 2017

 

 

Tekst liturgisch bloemstuk Streekkerk 5 november gedachtenisdienst

 

In het midden van de schikking

zien wij het kruis,

waarbij we denken aan de gestorvenen,

maar ook aan het lijden

en de opstanding van Jezus.

 

De witte bloemen en de kaarsen

vertellen van het licht.

De witte rozen en klimop

zijn in verbinding met het kruis

als teken van de band met God.

 

Een band die blijft,

want Christus schrijft

de dagen van ons leven

tot Gods verhaal

in nieuwe taal,

zo liefderijk gegeven.

 

een band die blijft,

want Christus deelt jouw levensdagen.