Digitaal Kerkloket

Diaconaat in Nederland

Appèl Kerk in Actie aan Kabinet: ontzie de kwetsbare burgers

Kerk in Actie heeft tijdens haar Landelijke Diaconale Dag op 19 november j.l. een dringend appèl op het Kabinet-Rutte gedaan om sociale ongelijkheid, discriminatie en sociale uitsluiting in de Nederlandse samenleving tegen te gaan. Tegelijkertijd vroeg Kerk in Actie de regering het huidige beleid op het terrein van ontwikkelingssamenwerking om te buigen in de richting van een beleid waarin de belangen en behoeften van bewoners in arme gebieden weer centraal staan.
Daarnaast bood Kerk in Actie de regering aan om in gesprek te gaan over alternatieven voor het huidige beleid, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame energievoorziening, vluchtelingen en asielzoekers, ontwikkelingssamenwerking, mensen die van zorg afhankelijk zijn en mensen met een laag inkomen. Kerk in Actie wees het Kabinet er ten slotte op dat Nederland ondanks de crisis een rijk land is dat zijn solidariteit met de allerarmsten hoog dient te houden.
De jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie is dit jaar voor de 116e keer gehouden in het Beatrixtheater te Utrecht en werd bezocht door ruim duizend diakenen van plaatselijke protestantse gemeenten. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/ldd2011.

 

Met een hartelijke groet,

Frieda Walpot