Digitaal Kerkloket

Het moderamen:

Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitters van de kerkenraad, de diaconie en de kerkrentmeesters en de scriba van de kerkenraad. Dit is het dagelijks bestuur van onze gemeente. Het moderamen vergadert meestal op vrijdagmorgen de 3e vrijdag van de maand en dekerkenraad anderhalve week daarna op woensdagavond.

 

Leden moderamen:

Naam/Functie: Adres: Woonplaats: Telefoon/E-mail
Voorzitter:
R. van Dijk Kerkhoflaan  9 8381BB  Vledder

0521-344911

rj.vdijk@hccnet.nl

A. Bolte- van der Vis De Rolle 37 8381CR Vledder

0521-380766

tonniebolte@hotmail.com

 Leden:
 J. van de Rotte De Hoek 41 8381BK Vledder

0521-380090

hansenwil.vanderotte@planet.nl