Digitaal Kerkloket

Diaconie:

De diaconie richt zich vanuit de kerkelijke gemeente op de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de kerk en in de wereld. De diakenen vervullen taken tijdens de eredienst, zoals het inzamelen van bijdragen voor binnen- en buitenlandse diaconale doelen, zij bereiden de avondmaalsviering voor en verzorgen de bloemendienst. Verder ondersteunt zij initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn. Een in het oog springend onderdeel is het project Roemenië, waarbij hulp wordt geboden aan de bejaardenzorg. Naast de Kerk in Actieprojecten wordt er aandacht besteed aan een drietal andere projecten, die jaarlijks worden gekozen.

 

Functie/naam: Adres: Woonplaats: Telefoon/E-mail:

Voorzitter:

A. Bolte-van der Vis

De Rolle 37 8381CR Vledder

0521-380766

tonniebolte@hotmail.com

Secretaris:

R. Schreuder-van Dijl

Boergrup 3 8385GL Vledderveen

0521-382469

rianne_schreuder@hotmail.com

Diaken:

Luuk Groen

Scheperskamp 37 8381AP Vledder

0521-381831

inekegroen@hotmail.com

Diaken: (met bepaalde taak)

F. Walpot-Bosma

Haking 10 8381DC Vledder

0521-380027

jenfwalpot@ziggo.nl

Algemeen postadres:

De Hoek 8 8381BL Vledder  

 

Gift diaconie

Actie(s):

Graag wil de gemeente u in de gelegenheid stellen om een gift aan de diaconie te doen.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
  • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december