Digitaal Kerkloket

College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de goederen, gelden en middelen om het kerkelijke leven in Vledder mogelijk te maken. Het beheer omvat zowel personele als materiële zaken. De ledenadministratie behoort ook tot de taken van het CvK.

 

Functie/naam: Adres: Woonplaats: Telefoon/E-mail:

Voorzitter:

J. van de Rotte

De Hoek 41 8381BK Vledder 

0521-380090

hansenwil.vanderotte@planet.nl

Secrataris:

J. de Gans - Leppers

De Hoek 18 8381DL Vledder

0521-345621

degansleppers@gmail.com

Algemeen postadres: De Hoek 8 8381BL Vledder De Gerf

Penningmeester:

G.E. van den Ham

Kreuzeveen 48 8381CN Vledder

0521-382601

meetham@ziggo.nl

Geldwerving en automatisering:

A.B. Jonkers

Hooybrink 1  8381DE Vledder

0521-381355

a.b.jonkers@outlook.com

Hiertoe behoren de paascollecte, de solidariteitskas, de oudejaarscollecte en kerkbalans.

Verhuur en onderhoud gebouwen:

Coördinator

H. Wind

De Rikken 23 8381DG Vledder

0521-382997

Harjo-Ina@famwind.nl

S. Metz

Hooybrink 5 8381DE Vledder

0521-852631

metz-douma@home.nl

Ledenadiminstratie:

J. Stuiver-Petter

Boergrup 17  8385GL Vledderveen  

0521-381132

pjstuiver@ziggo.nl

Via telefoon of e-mail kunt u bij haar informatie opvragen en wijzigingen doorgeven t.b.v. de ledenadministratie.

Financiële administratie: 

N.C.A. Timmers 

Bosbouwkamp 14 8381AJ Vledder

0521-383755

ntimmers@lansys.nl

 

Gift gemeente

Actie(s):

Graag wil de gemeente u in de gelegenheid stellen om een gift te doen.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
  • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december