Digitaal Kerkloket

De kerkenraad:

Alle ambtsdragers, predikant, ouderlingen en diakenen, vormen samen de kerkenraad. Die stelt het algemene beleid vast, evenals de begrotingen en rekeningen. Predikant en ouderlingen houden zich bezig met de erediensten, herderlijke zorg, zending, vorming en toerusting. De kerkenraad vergadert de laatste woensdag van de maand. De verschillende geledingen, het moderamen, het college van kerkrentmeesters en de diaconie, vergaderen ook afzonderlijk.

 

Leden Kerkenraad:

Functie/naam: Adres: Woonplaats: Telefoon/E-mail:

Voorzitter:

R. van Dijk

Kerkhoflaan 9 8381BB Vledder

0521-344911

rj.vdijk@hccnet.nl

Scriba:

A. Bolte van der Vis

De Rolle 37 8381CR Vledder

0521-380766

tonniebolte@hotmail.com

Algemeen postadres: De Hoek 8 8381BL Vledder De Gerf

Ouderlingen:

J. van de Rotte

De Hoek 41 8381BK Vledder

0521-380090

hansenwil.vanderotte@planet.nl

Diakenen:

A. Bolte-van der Vis

De Rolle 87 8381CR Vledder

0521-380766 

tonniebolte@hotmail.com

F. Walpot-Bosma

Haking 10 8381DC Vledder

0521-380027

jenfwalpot@ziggo.nl

Luuk Groen

Scheperskamp 37 8381AP Vledder

0521-381831

inekegroen@hotmail.com

Rianne Schreuder-van Dijl

Boergrup 3 8385GL Vledderveen

0521-382469

rianne_schreuder@hotmail.com

Notulist kerkenraadsvergaderingen: Janneke Veldman