Digitaal Kerkloket

Wie zijn wij!

De Protestantse Gemeente Vledder PKN heeft zijn domicilie in de mooie eenvoudige dorpskerk (of Johannes de Doperkerk) centraal gelegen in het dorp Vledder in zuidwest Drenthe. Dit is een prachtig Drents dorp met een vriendelijke bevolking temidden van mooie natuur. De omgeving van Vledder en zijn buurtschappen is zeer geschikt voor wandelaars en fietsers, natuurminnaars en rustzoekers. Om deze reden ontvangt ons mooie dorp jaarlijks vele bezoekers die tevens de kerk bezoeken en deelnemen aan de Erediensten op zondag.

Uitgangspunt van ons kerk-zijn is de Bijbel, wij aanvaarden de bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God. Wij vinden het een Bijbelse opdracht voor alle gelovigen om met liefde naar elkaar om te zien. Het grote gebod is immers het gebod om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het pastoraat omvat alle vreugden en zorgen. Als één lid lijdt, lijden allen. Als één lid vreugde beleeft, delen allen daarin. De pastorale zorg is daarom niet alleen een taak van enkele personen, die als ambtsdragers leiding geven. Integendeel: Iedereen, die tot de gemeente behoort, is deel van het geheel en draagt medeverantwoordelijkheid voor het wel en wee van anderen.

Onze gemeente staat open voor vernieuwing en heeft in de vorm van gemeente-groei-groepen een manier gevonden om met elkaar in gesprek te komen over onderwerpen uit de Bijbel maar ook over alledaagse zaken waaronder vreugde en verdriet.