Digitaal Kerkloket

Introductie

Internet, en dan met name de zogenoemde sociale media, heeft grote invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan en contact zoeken. Mede hierdoor is de exclusiviteit van de kerk als zingevinginstituut onder druk komen te staan. Omdat een deel van de geluidsapparatuur in de Dorpskerk moest worden vervangen om de spraakverstaanbaarheid in de kerk te verbeteren, heeft het kerkbestuur besloten om ook de stap naar het Internet te maken. Hiervoor is een Diana-2 kerkzender aangeschaft waardoor een aantal nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn gekomen. 

De mogelijkheden:

Het uitzenden van een kerkdienst via het internet

Kan met een PC, via www.kerkdienstgemist.nlworden beluisterd

Het met hoge kwaliteit opnemen van een kerkdienst

Via een USB-stick die via een PC kan worden gekopieerd naar andere media. Ideaal voor archivering en verspreiding van opnames aan gemeenteleden zoals b.v. bij Trouw en Uitvaartdiensten.

Een extra koppeling kan worden gemaakt naar een lokale omroep of naar een verzorgingshuis, waarbij een groep mensen de dienst op deze manier kan beluisteren.

Voor de toekomst is het eenvoudig mogelijk om een beeldverbinding via internet te verzorgen, waarbij dezelfde technologie kan worden gebruikt. Hiermee is er geïnvesteerd in de toekomstige ontwikkeling van de kerk in deze tijd.

Beluisteren van een kerkdienst via www.kerkdienstgemist.nl

Volg verder het scherm op uw monitor

Kies Drenthe

Kies Vledder

Kies Dorpskerk Vledder

Kies voor Rechtstreekse uitzending > er wordt verbinding gemaakt met de kerk

Kies voor Opgenomen uitzendingen onder het kopje kerkdiensten en dan > .

U kunt ook via www.kerknetvledder.nl via pagina “Kerk en Internet” doorschakelen naar www.Kerkdienstgemist.nl .