Digitaal Kerkloket

Introductie

Internet, en dan met name de zogenoemde sociale media, heeft grote invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan en contact zoeken. Mede hierdoor is de exclusiviteit van de kerk als zingevinginstituut onder druk komen te staan. Omdat een deel van de geluidsapparatuur in de Dorpskerk moest worden vervangen om de spraakverstaanbaarheid in de kerk te verbeteren, heeft het kerkbestuur besloten om ook de stap naar het Internet te maken. Hiervoor is een Diana-2 kerkzender aangeschaft waardoor een aantal nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn gekomen. 

De mogelijkheden:

Het uitzenden van een kerkdienst via het internet

Kan met een PC, via www.kerkdienstgemist.nlworden beluisterd

Kan zonder PC, met een Lukas-2 kastje via de telefoonlijn worden weergegeven. (zie gebruik Lukas-2 kastje in deze pagina)

Het met hoge kwaliteit opnemen van een kerkdienst

Via een USB-stick die via een PC kan worden gekopieerd naar andere media. Ideaal voor archivering en verspreiding van opnames aan gemeenteleden zoals b.v. bij Trouw en Uitvaartdiensten.

Een extra koppeling kan worden gemaakt naar een lokale omroep of naar een verzorgingshuis, waarbij een groep mensen de dienst op deze manier kan beluisteren.

Voor de toekomst is het eenvoudig mogelijk om een beeldverbinding via internet te verzorgen, waarbij dezelfde technologie kan worden gebruikt. Hiermee is er geïnvesteerd in de toekomstige ontwikkeling van de kerk in deze tijd.

Beluisteren van een kerkdienst via www.kerkdienstgemist.nl

Volg verder het scherm op uw monitor

Kies Drenthe

Kies Vledder

Kies Dorpskerk Vledder

Kies voor Rechtstreekse uitzending > er wordt verbinding gemaakt met de kerk

Kies voor Opgenomen uitzendingen onder het kopje kerkdiensten en dan > .

U kunt ook via www.kerknetvledder.nl via pagina “Kerk en Internet” doorschakelen naar www.Kerkdienstgemist.nl .


 

Gebruik Lukas-2 kastje:

Voor de gemeenteleden die niet in het bezit zijn van een computer en toch gebruik willen maken van het beluisteren van een kerkdienst via internet, kan de diaconie ervoor zorgen dat de dienst rechtstreeks via de telefoonlijn beluisterd kan worden. Wel moet er dan een speciaal kastje (Lukas-2 kastje) worden geïnstalleerd.

De telefoonkosten van het luisteren bedragen € 0,60 cent per uur. De diaconie heeft een aantal van deze kastjes aangeschaft en deze kunnen bij gemeenteleden geplaatst worden, die om welke reden dan ook niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken. De kastjes echter blijven eigendom van de diaconie en er zal per maand een bijdrage van € 10,00 gevraagd worden. Bent u geïnteresseerd laat het ons weten.