Digitaal Kerkloket

Kerkdiensten Vledder / Nijensleek

KERKDIENSTEN

 

Dorpskerk Vledder

 

Streekkerk Nijensleek

 

  5 juli

10.00 uur

Geen dienst

Mevr. T. Braam (Dwingeloo)

1e collecte: diaconie

2e collecte: kerk (onderhoud)

Uitgang: bloemengroet

 

 

 

 

 

12 juli

10.00 uur

Ds. B. v.d. Brink (De Wijk)

1e collecte: plaatselijk werk

2e collecte: kerk

Uitgang: orgelfonds

Geen dienst

 

 

 

 

 

19 juli

10.00 uur

Mevr. J. Molenaar (Steenwijk)

1e collecte: Roemenië

2e collecte: kerk

Uitgang: kerkgebouw

Ds. G. v.d. Dool (Willemsoord)

1e collecte: diaconie

2e collecte: kerk

Uitgang: bloemengroet

 

 

 

 

 

26 juli

10.00 uur

Ds. G. v.d. Dool (Willemsoord)

1e collecte: Rudolph Stichting

2e collecte: kerk

Uitgang: orgelfonds

Geen dienst

 

 

 

 

 

  2 aug.

10.00 uur

Mevr. T. Braam (Dwingeloo)

1e collecte:         geen

2e collecte:       opgave

Uitgang:         ontvangen

Dhr. J. ter Horst (Oldemarkt)

1e collecte: diaconie

2e collecte: kerk

Uitgang: bloemengroet

 

 

 

 

 

  9 aug.

10.00 uur

Ds. M. Gaastra

1e collecte: Roemenië

2e collecte: kerk

Uitgang: orgelfonds

Dhr. L. v.d. Ven (Aldeboarn)

1e collecte: diaconie

2e collecte: kerk (orgel)

Uitgang: bloemengroet

 

 

 

 

 

16 aug.

10.00 uur

Ds. B. v.d. Brink (De Wijk)

1e collecte: KIA zending

2e collecte: kerk

Uitgang: kerkgebouw

Ds. M. Gaastra

1e collecte: KIA zending

2e collecte: kerk

Uitgang: bloemengroet

 

 

 

 

 

23 aug.

10.00 uur

Interkerkelijke dienst

Ds. M. Gaastra en L. Hoeijmakers

collectedoel onbekend

-

 

 

 

 

 

30 aug.

10.00 uur

Ds. H. Procee (Vledder)

1e collecte: plaatselijk werk

2e collecte: kerk

Uitgang: De Gerf

Geen dienst

 

 

 

 

 

 

Voor bovenstaande kerkdiensten geldt: aanmelden verplicht!

Aanmelding uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de betreffende dienst.

Voor de diensten in de Dorpskerk op 12, 19 en 26 juli, 2 en 9 augustus bij Rianne Schreuder: rianne_schreuder@hotmail.com

Voor de diensten in de Dorpskerk op 16 en 30 augustus bij Tonnie Bolte: tonniebolte@hotmail.com
Voor de diensten in de Streekkerk op 5 en 19 juli, 2, 9  en 16 augustus bij Gré Kerssies: grekerssies@gmail.com