Digitaal Kerkloket

Agenda

AGENDA

6 maart

19.30 uur

Moderamen in de consistorie van de Streekkerk

7 maart

10.00 uur

Koffieochtend in De Gerf

7 maart

19.45 uur

Leerhuis: muziekavond in De Gerf

14 maart

10.00 uur

Koffieochtend in de consistorie van de Streekkerk

15 maart

19.30 uur

Kerkenraadsvergadering in De Gerf

20 maart

19.30 uur

Redactievergadering Kerkblad

21 maart

15.00 uur

Tellen busjes verjaardagsfonds bij Wil v.d. Rotte

21 maart

19.45 uur

Gemeenteavond in de Streekkerk

22 maart

19.30 uur

Gemeenteavond in De Gerf

26 maart

19.00 uur

Meditatie in de Dorpskerk

27 maart

19.00 uur

Meditatie in de Dorpskerk