Digitaal Kerkloket

Protestantse Gemeente in wording

Agenda voor de gemeenteavond van de Hervormde Gemeente Vledder en de Geref. Kerk Nijensleek

op woensdag 6 november 2019 in de Streekkerk.

 

Aanvang 20 uur, aansluitend aan de Dankdag viering

 

  1. Opening
  2. Bespreking concept beleidsplan Protestantse gemeente Vledder – Nijensleek en omgeving
  3. Bespreking concept plaatselijke regeling Protestantse gemeente
    Vledder – Nijensleek en omgeving
  4. Grenzen van de nieuwe gemeente en afspraken met gemeenteleden die buiten de nieuwe grenzen vallen.
  5. Proces van samengaan, waar staan we en wat moet er nog gebeuren
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

Concept beleidsplan Vledder-Nijensleek (Klik hier:)