Digitaal Kerkloket

ANBI

 ANBI gegevens van de gezamenlijke kerken "De protestantse gemeente in wording (PGiw)" te Nijensleek en Vledder. 

 

ANBI gegevens Hervormde gemeente PKN te Vledder e.o.

Diaconie Baten en Lasten 2016
Diaconie Baten en Lasten jaarrekening-2017
Toelichting inzake Diaconie
C.v.K Baten en Lasten 2016

 

ANBI gegevens Gereformeerde kerk PKN te Nijensleek

C.v.K. Baten en Lasten 2014
C.v.K. Baten en Lasten 2017
Diaconie Baten en Lasten 2014