Digitaal Kerkloket

ANBI

 ANBI gegevens van de gezamenlijke kerken "De protestantse gemeente in wording (PGiw)" te Nijensleek en Vledder. 

ANBI gegevens Hervormde gemeente PKN te Vledder e.o.

Diaconie Baten en Lasten 2017

C.v.K Baten en Lasten 2018

 

ANBI gegevens Gereformeerde kerk PKN te Nijensleek

Diaconie Baten en Lasten 2017
C.v.K Baten en Lasten 2018