Digitaal Kerkloket

Column van de predikant

Column. oktober 2019

 

P r o t e s t

Er was het massale protest van de boeren die met hun trekkers naar Malieveld en provinciehuizen optrokken. Ik heb diverse foto’s en filmpjes toegestuurd gekregen. Een protest dat kon rekenen op de goodwill van het grote publiek. Toen ik langs de Boergrup reed zag ik de spreuk: NIET HET STIKSTOF IS HET KWAAD MAAR DE REGELS VAN DE STAAT! een actie van Arno Stuiver. Goedzo! Ook minder geslaagde vormen van demonstratie waren er: een doodskist met de naam Jesse en Rob er op geschreven, werd in de stoet demonstranten meegevoerd. Maar goed, het overgrote deel van de acties waren ludiek en konden rekenen op bijval van het grote publiek dankzij de houding van de demonstranten, zoals: het uitdelen van ontbijtjes met eigen producten en met het herstellen van de schade door de trekkers aangebracht.  

WAAROM?

De vraag is natuurlijk waarom boeren protesteren. Is het vanwege het stikstofprobleem dat eenzijdig afgewenteld lijkt te worden op de landbouw. Daar ligt een deel van het antwoord, maar het antwoord op die vraag naar het waarom van het protest is moet veelomvattender zijn. Het is voornamelijk de manier waarop er met regelgeving vanuit de overheid zowel landelijk als op europees niveau is omgegaan. Een manier waar boeren uiteindelijk de dupe van zijn geworden. Eerst moet er zoveel mogelijk geproduceerd worden. Na de Tweede Wereldoorlog mocht het nooit meer zo zijn dat we honger zouden hebben. Schaalvergroting en intensivering van de landbouw was het antwoord. En met succes. ‘We’ zijn een van de grootste exporteurs op landbouwgebied; ter wereld. Uitbreiden moest op een gegeven moment ook omdat er geconcurreerd moest worden met andere landen waarmee handelsverdragen werden gesloten zodat ook de Nederlandse markt hun afzetgebied   kon worden. Want zeg nou zelf. Wie betaalt meer voor een pak zuivel, om de boeren een eerlijke prijs te kunnen geven. Boeren moesten meer leveren en dat betekende meer werk, misschien wel meer dan ze lief was. Stress levert het op.

BEZINNING

Deze en meer zaken vragen om bezinning. Dat het anders moet, daarvan is iedereen wel doordrongen. Maar de manier waarop dat vraagt om beleid op de lange termijn en niet zoals het tot nu toe ging: dat het er op leek alsof het voor bijvoorbeeld een politieke partij belangrijker was om de kiezer op je hand te krijgen dan om het aan te durven om beslissingen voor de toekomst te nemen die misschien pijn zouden doen. Natuurlijk kan een dienst op Dankdag niet de oplossing leveren. Maar het kan wel bijdragen aan bezinning hoe wij met ons dagelijks voedsel en de manier waarop we het verkrijgen om moeten gaan. Het boek spreuken levert wijsheid om mee te nemen in deze dienst, naast al de foto’s en filmpjes van trekkers die van links naar rechts over het asfalt reden in de afgelopen tijd.

Van de website van Contact Christen Agrariërs :

“Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.” (Spreuken 4:23)  

“Een veelgehoord advies is tegenwoordig: “Als het goed voelt, doe het dan.” Ook wordt gezegd: “Hoe kan iets dat zo goed voelt, verkeerd zijn?” Dit klinkt misschien wel oké. Maar bedenk dit dan eens: Stel dat een onredelijke klant (lees: politicus; MG) u zo verschrikkelijk kwaad maakt, dat u hem wel een kaakslag zou willen verkopen. Het zal best goed voelen om dat te doen. Maar zou het ook het juiste zijn om te doen? ( in dit kader zie ik ook het protest met de doodskist; MG)

Het hart beïnvloedt wat wij doen en waarom. Het is vaak makkelijk om handelingen, die niet echt door de beugel kunnen, goed te praten, maar zelfs goede dingen kunnen verkeerd zijn, als ze uit de verkeerde motieven gedaan worden. “Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.” (Spreuken 16:2). ”

Dankdag. Een dag om je zegeningen te tellen en van daaruit de toekomst wijs en integer in te gaan. Daarvoor zijn wij samen verantwoordelijk, niet alleen boeren, niet alleen de overheid, niet alleen de consumenten. Een verantwoordelijkheid die je neemt vanuit het geloof dat alles je uiteindelijk is gegeven en dat je alles wat je gegeven is als een kostbaar geschenk beschouwt. Gods zegen met ons.