Digitaal Kerkloket

Column predikant

 

Column: januari 2019

KERST~ kataluma ~ PASEN

Kerst. Christus wordt geboren. Het feest van het Licht. Een Feest dat in de Oosters-orthodoxe traditie Klein Pasen heet. Kerst herbergt in zich de essentie van Pasen. De evangelisten verwijzen daar ook naar. Jezus komt ter wereld en wordt in doeken gewikkeld. Zoals later zijn lichaam van het kruis afgenomen, in een lijkwade wordt gewikkeld. Er is nog een verband dat de evangelisten leggen. Het Griekse woord voor herberg, kataluma, komt alleen in het geboorteverhaal van Jezus voor en in het verhaal van het laatste Avondmaal. Geen toeval dat het onderkomen van de geboorte een zelfde soort verblijf is als waar Jezus voor het laatst met zijn vrienden het brood breekt en de wijn deelt.

We vieren Kerst, omdat Pasen er is. Pasen waar de opstanding tot een nieuw leven dwars door de dood heen, alles in een helder licht zet. Kerst is een degelijke voorbereiding op Pasen, zou je kunnen zeggen. Want ‘degelijk’ is die voorbereiding zeker te noemen met alle diensten en bijeenkomsten die gevierd worden. Van stilte- meditaties, tot Kerst(nacht)diensten. Op alle plaatsen de kerken open, dus ook in Vledder en Nijensleek. Op scholen en in buurthuizen, de ouderensoos en op het werk, overal wordt Kerst gevierd. Warmte zoeken we bij God en bij elkaar, om het uit te kunnen houden in een wereld die verloren lijkt te gaan in chaos en geweld. Toch zijn er genoeg mensen die een hekel hebben aan Kerst. De glitter, de gezelligheid, voor hen kan het niet gauw genoeg voorbij zijn. De chaos in hun leven is zo groot, dat Kerst een schrille schijnvertoning is. Voor hen is Kerst is losgezongen van Pasen. Wat nou, ‘Joy to the world’. Kerst is ook een schijnvertoning als Pasen er niet meeklinkt. De evangelisten wijzen ons er op. Kataluma. Blijf zoeken naar een herberg, een nachtverblijf, een plaats waar je kunt schuilen. Vaak vind je die op een onverwachte plaats, bij mensen van wie je het niet verwacht. Als je dat tegenkomt voel je je geborgen midden in een wereld van chaos en geweld. Bij God en bij elkaar. Omdat je dan ervaart: er is altijd nieuw leven temidden van de dood. Van Kerst tot Pasen tot Kerst……enzovo

 

Ds. Marianne Gaastra