Digitaal Kerkloket

Predikant

Vanaf 11 januari 2015

Predikant: Ds. Marianne Gaastra

Adres: Kattenwinkelweg 26, 8015 PW  Zwolle.

Mobiel telefoon: 06-23404616,  E-mail: mariannegaastra@gmail.com 

 

Voor pastorale zorg kunt u ook contact opnemen met:

Voor de Gereformeerde Kerk Nijensleek is dit:

Gré Kerssies-de Boer

Dwarsweg 1, 8383 EN Nijensleek

Tel. 0521-38185. E-mail: grekerssies@gmail.com

 

Voor de Hervormde Gemeente te Vledder e.o. is dit:

Rianne Schreuder-van Dijl (waarnemend)

Boergrup 3, 8385 GL Vledderveen.

Tel. 0521-382469,  E-mail: rianne_schreuder@hotmail.com .